Miljön och klimatet är kanske det område som det fokuseras mest på just nu runt om i världen – på tv, i tidningar, i lunchrummet och i tankarna. Ett klimat och miljö i balans är en grundförutsättning för att människor och djur ska kunna överleva på jorden, och kunna fortsätta göra det under en lång tid framöver. Men för enskilda individer så är den direkta levnadsmiljön ännu viktigare – den miljö som man befinner sig i under större delen av dagen, såsom arbetsmiljön, hemmiljön och sovmiljön.

Vikten av en hälsosam kost och livsstil har nog inte undgått någon, då till och med den vanliga sjukvården nu på allvar börjat predika att många av välfärdssjukdomarna – hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer – kan härledas till dessa. Något som dock är minst lika viktigt – och som tyvärr ofta negligeras – är den direkta levnadsmiljön som människor befinner sig i, och som kan vara en stor källa till stress. Stress i för stora doser och under för lång tid, utan möjlighet till återhämtning, leder alltid till hälsoproblem och olika symtom. Tyvärr så lever många i otroligt stressiga levnadsmiljöer som starkt bidrar till ohälsa. Många vanliga stressfaktorer i levnadsmiljön är fysiska – exempelvis höga ljud, kemikalier, extrem värme eller kyla, mögel, elektromagnetisk strålning (EMF) och olika allergener. Stressfaktorerna kan även vara psykiska såsom dåligt ledarskap, för mycket att göra, mobbing, energikrävande relationer, ensamhet och även för lite att göra. Några av de viktigaste levnadsmiljöerna kan delas in i:

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är nog den miljö som genererar mest stress för många människor – både fysiskt och psykiskt. En anledning kan vara att man på arbetet måste ta hänsyn till många andra och inte kan påverka miljön i samma utsträckning som till exempel hemma. Det är också ofta ett högt tempo och mycket som skall hinnas med – vilket ökar stressen än mer.

Hemmiljö
Hemmiljö är den miljö där de flesta spenderar mest tid, och den bör därför vara så stressfri och energigivande som möjligt så att man kan slappna av efter arbete eller skola. Stressfaktorer i hemmiljön kan vara dålig ventilation/luft, mögel, EMF från Wi-Fi och andra elektriska apparater, tjuriga barn, ohälsosamma relationer – alltså både fysiska och psykiska faktorer. Tyvärr så är det väldigt vanligt att många har stressande hemmiljöer också, och gör att man får ännu svårare att återhämta sig.

Sovmiljön
Detta är – enligt mig – den enskilt viktigaste levnadsmiljön. Under sömnen så bearbetar kroppen och hjärnan dagens händelser, den reparerar och återuppbygger celler, balanserar och sänker stress och hormonnivåer, bekämpar virus och bakterier samt mycket mer. Efter en bra natts sömn – som kräver en bra sovmiljö – så är kroppen mycket bättre rustad för att klara av dagens stress och utmaningar. Stressfaktorer i sovmiljön kan vara för varm eller kall temperatur, för ljust i rummet, syrefattig luft, elektriska produkter i sovrummet och störande ljud. Psykiska faktorer – som inte är direkt kopplade till sovmiljön men som ändå påverkar – kan vara malande tankar om saker man glömt under dagen, saker som måste göras under morgondagen, bråk och andra negativa tankar.

Fritidsmiljö
Fritidsmiljön är vanligen en kombination av flera olika miljöer där människor väljer att spendera sin fritid. Oftast är det miljöer kopplade till aktiviteter som man mår bra av då man väljer dessa frivilligt – däribland gymmet, bio, stugan eller naturen. I en perfekt värld skulle dessa fritidsmiljöer vara lugna och avstressande, men är ofta det motsatta i dagens hets efter de snabba kickarna – i form av för (hård) träning, spelande, stugrenoveringar och liknande.

Det första och största steget man bör göra för att förbättra sin levnadsmiljö är insikten om hur viktig denna är för välbefinnandet. Den miljö som det vanligtvis först fokuseras på är arbetsmiljön, då denna ofta får skulden för stressrelaterade problem. Det är viktigt att ha ett arbete som ger energi – både fysiskt och psykiskt – och där man kan påverka sin arbetsmiljö tillsammans med chefer och kollegor. Möjligheten att byta jobb finns ju alltid men ofta är människor alldeles för bekväma och rädda för förändringar för att göra detta – även fast arbetsmiljön bara suger kraft och energi. Enligt mig så är dock hem- och sovmiljön den viktigaste miljön. Det är här man skall återhämta sig för att klara dagens utmaningar i form av skola, arbete och liknande – och människor har mycket större möjlighet att påverka dessa än arbetsmiljön. Det är av stor vikt att den fysiska miljön i hemmet och sovrummet är bra – med hälsosam luft, lagom temperatur och minimerade elektromagnetiska fält. De psykiska delarna av hemmiljön såsom relationer med sambo/fru/barn och grannar är också viktiga och kräver mycket tid och energi – men kan göra stora skillnader i levnadsmiljön. Kommunikation och lyhördhet är bra råd för att förbättra dessa. Fritidsaktiviteter med tillhörande miljö bör vara sådant som känns roligt och ger energi – inte tvärtom. Tyvärr så finns det en känsla av tvång – att man måste göra detta – kopplad till många fritidsaktiviteter, som istället bara höjer stressen. Ett bra tips är att ta sig en ordentlig funderare kring hur fritiden ser ut och prioritera de aktiviteter som motverkar stress och ger energi, på både kort och lång sikt.

Livsstilsbalansering hjälper dig att anpassa dina levnadsmiljöer – då dessa är en stark bidragande faktor till både stress och energi – så att de passar dig och det liv du vill leva. Genom att lägga fokus på att skapa en bättre balans i ditt arbetsliv, din fritid, din hemmiljö och dina relationer kommer du uppleva en bättre hälsa och levnadsglädje.