Livsstil är ett brett begrepp som verkligen är i ropet just nu. Då många idag känner sig stressade så blir oftast det första och största steget att börja fundera kring och förändra sin livsstil. För de flesta så innebär förändringen av sin livsstil att man försöker reducera den klassiska tidsbaserade stressen – den stress där man vill hinna med så mycket som möjligt på kortast möjliga tid. Det är en bra början, men att verkligt förändra sin livsstil och minimera all sorts stress innefattar så mycket mer.

Vi människor är inte gjorda för att leva med den livsstil som många har idag – med mängder av stress i dess olika former och en övergripande känsla av att aldrig kunna känna sig nöjd. Vi siktar oftast framåt mot nya mål då vi istället skulle må mycket bättre av att leva mer här och nu. Samhället vi lever i definierar lycka och framgång med materialistisk rikedom, sportsliga framgångar, avancerade utbildningar, karriär på jobbet, ”likes” på Facebook och andra sätt där man kvantitativt kan jämföra sig med andra. Det har helt enkelt blivit viktigare vad man gör än vem man är. Många inser inte att denna livsstil stressar och bryter ner kroppen på sikt, då den aldrig får slappna av och återhämta sig. En stressad livsstil brukar oftast även innebära en sämre kost med mer snabbmat och näringsfattigare råvaror – vilket bara ökar stressen och leder in i den nedåtgående stresspiralen. Viktiga komponenter i ens livsstil är:

Arbete/annan liknande aktivitet
För många är arbetet, skolan eller likvärdigt en stor orsak till stress – och därmed även en orsak till ohälsa. Anledningen kan vara alltifrån för mycket att göra och dåliga chefer/lärare/kollegor till ohälsosamma fysiska miljöer och produkter/företagskultur/information som man inte kan stå för.

Träning/fysisk aktivitet
Träning och annan fysisk aktivitet är ett tveeggat svärd. Kroppen behöver fysisk aktivitet då träning och motion stärker kroppen och kan motverka hälsoproblem, jobbiga symtom och reducera stress. Träning kan dock även bli en källa till stress, både fysisk – vid för hård träning – såväl som mental stress – när man känner att man måste hinna med en viss mängd träning.

Fritid/övrig tid
Detta innefattar den del av dygnet där man inte arbetar, går i skola, tränar, äter eller sover. Fritiden är tillsammans med sömnen oftast de tillfällen då kroppen kan varva ner och återhämta sig. Tråkigt nog så stressar många människor även på sin fritid – med alla måsten som man tycker måste hinnas med i dagens materialistiska och ytliga samhälle.

Sömn/vila
Sömn och vila är kanske den absolut viktigaste komponenten i ens livsstil. Under sömnen så slappnar kroppen av, intryck och information bearbetas och den återhämtar och helar sig själv. Tyvärr så är en av de första – och största – reaktionerna på stress att man sover sämre. Både mindre antal timmar – då en stressad kropp har svårare att somna – och sämre kvalitet på sömnen – då en stressad kropp sover ytligare och har lätt att vakna.

Livsstilen är – enligt mig – allt som man gör och vad man tänker – under tiden man är vaken – samt hur man sover under den resterande delen av dygnet. Helt enkelt hur människor väljer att leva sina liv – både fysiskt och mentalt. För att lyckas göra en förändring mot en hälsosam livsstil så bör alla de viktiga komponenterna beaktas; arbete/annan liknande aktivitet, träning/fysisk aktivitet, fritid/övrig tid och sömn/vila. För många innebär förändringen mot en hälsosammare livsstil att man reducerar de saker man försöker hinna med under dagen – oftast inom arbetet, på skolan eller på fritiden. Det är en bra start – att minska den tidsbaserade stressen – men ofta krävs det mer. Träning och motion i lagom mängd samt tillräckligt med sömn av bra kvalitet är också av högsta vikt – för att stärka kroppen och få den återhämtning som krävs. Det många dock glömmer är den mentala stressen, det vill säga hur tankarna går. Stressande och negativa tankar har lika stor påverkan på hälsan som den fysiska stressen då mental stress kan ge upphov till exakt samma fysiska stressymptom som den fysiska stressen – och vice versa. Så för att anamma en verkligt hälsosam livsstil så måste man fokusera på den fysiska såväl som den mentala delen. Den dagliga ekvationen av en hälsosam livsstil ger kroppen energi – och hjälper den att vända och så småningom ta sig ur den negativa stresspiralen.

Livsstilsbalansering lägger ett stort fokus på livsstilen – då den både kan ge energi och generera stress – och att hitta de förändringar som passar det liv du vill leva. En hälsosammare livsstil komme att ge dig mer energi och en större motståndskraft mot alla typer av stress som vi dagligen bombarderas med – vilket leder till eb bättra balans i livet och levnadsglädje.