Stress, stress och mera stress. I dagens samhälle håller stressen på att förstöra hela generationer av människor, då man skall hinna med och göra så mycket för att passa in. Det är inte bara karriär och pengar som är viktigt utan även nyrenoverade hus, fina bilar, vältränade kroppar, exotiska resor och mycket annat – och sedan skall ju detta givetvis delas vidare på sociala medier. Nu generaliserar jag rätt hårt men trenden är tydlig – stressen förstör mängder av liv och kommer fortsätta att göra så om vi inte ändrar vårat sätt att leva och se på livet. Lyckligtvis börjar folk bli mer medvetna om farorna med stress och många läkare menar nu att just stress i dess olika former ligger bakom de flesta av dagens sjukdomar och hälsoproblem – och jag håller med.

Stress är så mycket mer än bara den klassiska tidsbaserade stress som de flesta tänker på då de hör ordet. Stressen finns i många olika former och skepnader, för att förenkla brukar jag dela upp den i intern och extern stress. Den interna stressen kommer från den egna kroppen och inkluderar till exempel sömnbrist, sjukdom och infektioner, näringsbrister, negativa tankar och känslor, lagrade tungmetaller och gifter. Extern stress påverkar kroppen utifrån och kan exempelvis vara extrem värme eller kyla, luftföroreningar, kemikalier i mat, elektromagnetiska frekvenser (EMF), mögel och allergener eller mycket att göra på jobbet. Stress är egentligen alla situationer där kroppen måste använda sin egen energi till att anpassa sig. Som tur är har kroppen funktioner, reaktioner och hormoner som gör att den kan klara av och anpassa sig till stress i dess olika former – problemen kommer då den aldrig får möjlighet att återhämta sig.

När en kropp utsätts för stress så aktiveras den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet för att förbereda kroppen på att ”fly eller fäkta”. Detta har gjort att människan lyckats överleva faror under alla tider genom att människokroppen skapar de bästa förutsättningarna för att den skall klara av dessa situationer – att fly eller att slåss. Det sker genom att det sympatiska systemet aktiverar musklerna och hjärnan genom att öka blodtillförseln dit samtidigt som utsöndringen av adrenalin och andra hormoner från binjurarna höjs. Samtidigt minskar blodtillförseln och aktiviteten i de organ och funktioner som inte behövs för att ”fly eller fäkta” – framförallt matsmältning, avgiftning, sömn, läkning och återhämtning. Det är den andra delen av det autonoma nervsystemet, den parasympatiska delen, som ansvarar för dessa funktioner. Problem uppstår när kroppen mestadels befinner sig i detta ”fly eller fäkta läge” – att den sympatiska delen är aktiv – och aldrig får chans till avslappning och återhämtning. Kroppen har då hamnat i den negativa stresspiralen och om inget görs så leder det till utbrändhet.

När kroppen hamnar under stress – och det sympatiska systemet aktiveras – får den svårare att ta upp de näringsämnen den behöver samtidigt som förmågan att avgifta och rensa ut sådant den inte behöver försämras. Resultatet efter en tid blir en kropp i obalans med näringsbrister, främst mineraler och vitaminer, och överskott  av tungmetaller, gifter och kemikalier. Detta gör kroppen än mer stresskänslig och det blir en ond spiral med resultatet att obalanserna bara ökar. Ju längre en människa har befunnit sig i denna spiral ju mer ”utbränd” blir den – med ökade hälsoproblem och symtom som följd. Utbrändhet är ett brett begrepp som förenklat innebär att kroppen har så stora obalanser och så låg energinivå att den inte klarar av att anpassa sig till stress som en normal kropp klarar. För att kompensera för den låga energinivån tar man då oftast till extern stimuli, för att kortsiktigt öka energin, såsom socker och andra snabba kolhydrater, alkohol och andra droger, kaffe och intensiv träning. Även om detta gör att man känner sig piggare för stunden så blir detta i sig en stress på kroppen och förstärker därmed kroppens obalanser på lång sikt – med en än mer utbränd kropp som resultat. Vanliga symtom hos en kropp som befinner sig i den negativa stresspiralen på väg mot utbrändhet är ett försämrat immunförsvar, trötthet och dålig sömn, nedstämdhet och depression, mag- och tarmproblem, allergier och andra överkänsligheter – funktioner som i huvudsak den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet ansvarar för.

För att kunna bryta den negativa utvecklingen och ta sig ut spiralen så måste man höja energinivån och återställa obalanserna, antingen genom att minska den stress kroppen utsätts för, tillföra mer av de näringsämnen den behöver eller öka kroppens energi. För bästa resultat så bör man fokusera på alla tre komponenter i den negativa stresspiralen och det är just det som Livsstilsbalansering gör – genom att förespråka en hälsosam livsstil, en näringsriktig diet och levnadsmiljöer som ger energi istället för att ta.