De flesta människor listar nog att få vara vid god hälsa ganska högt upp när det gäller vad som är viktigt här i livet. Ändå tar så många som får uppleva detta hälsan för given tillsammans med tron att det alltid kommer att vara så här. Ofta är det först när motsatsen uppkommer – ohälsan – som man inser hur viktig hälsan är och börjar fundera igenom det liv man lever, och gör förändringar för att få må bättre.

”Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välmående, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. Detta är Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa, och är nog ett tillstånd som de flesta skulle vilja uppleva. De som får vara vid god hälsa reflekterar kanske inte så mycket över det, medan den som mår sämre av olika anledningar ofta gör allt man bara kan för att återfå hälsan – och tyvärr så gäller detta fler och fler. Hälsan har både en fysisk och psykisk komponent, där båda är lika viktiga för helheten. De båda hör ihop och påverkar varandra i ett avancerat samspel – problem med den psykiska hälsan kan generera fysiska problem och vice versa. Vi lever ju längre nuförtiden då sjukvården blivit bättre på att hitta och korrigera många fysiska krämpor. Dock ökar den psykiska ohälsan lavinartat och där har tyvärr sjukvården begränsade resurser, verktyg och kompetens att hjälpa. En gemensam nämnare vid både fysisk och psykisk ohälsa är obalanser i kroppen – såsom näringsmässiga, hormonella och genetiska obalanser.

Kost
Kosten gör att kroppen får energi till att fungera, tillhandahåller byggstenar för att bygga upp, reparera och underhålla samt tillför vitaminer, mineraler och antioxidanter för att optimera kroppens processer och funktioner. Därför är det inte konstigt att en kost som inte tillhandahåller dessa näringsämnen starkt bidrar till ohälsa – både fysisk och psykisk – och där en varierad och näringsriktig kost leder till förbättrad hälsa.

Livsstil
Livsstilen är otroligt viktig – den kan både ge och ta energi – och innefattar alltifrån fysisk aktivitet och sömnrutiner till dagliga prioriteringar och mental inställning till livet. Den mentala delen av ens livsstil är minst lika viktig som den rent fysiska – då de båda påverkar varandra och kan generera och motverka stress.

Levnadsmiljö
Detta kan vara en starkt bidragande orsak till ohälsa – då det egentligen borde vara tvärtom. Om de miljöer människor vistas i på arbetet, fritiden och hemma tar energi och bidrar till stress så kommer detta tillslut att leda till ett försämrat mående – men där levnadsmiljöer som ger energi istället låter kroppen återhämta sig.

Arvsanlag
Alla människor är unika och föds med sin egen uppsättning av DNA och gener – ingen är den andra lik. Dessa gener har en stor påverkan på hur kroppen fungerar, motståndskraften mot ohälsa och gör att människor ha olika förutsättningar här i livet – och är därmed starkt bidragande till både hälsa och ohälsa.

Tyvärr är kosten på många håll i världen – speciellt här i väst – katastrofal, människor stressar som aldrig förr och vistas i levnadsmiljöer som tar energi istället för att ge. Allt detta påverkar även hur människors gener tar sig uttryck och bidrar ytterligare till obalanser och försämrade förutsättningar för kommande generationer – då dessa obalanser kan överföras från mor till foster i livmodern.

Det fantastiska är att dessa faktorer är något man själv kan påverka – till och med hur generna aktiveras i kroppen – och innebär att människor i stor utsträckning redan har de verktyg och därmed möjligheten att främja sin hälsa och motverka ohälsa. Denna ohälsa kostar företag, sjukvård och hela vårt land oerhörda summor pengar – och leder inte minst till ett stort personligt lidande för många. Om bara fler skulle prioritera och fokusera mer på sin hälsa med anpassningar i sin kost, livsstil och levnadsmiljöer innan ohälsan uppkommer, så skulle det leda till ett friskare, trevligare och lyckligare samhälle. Tyvärr är det många som inte vet var och hur dom skall börja samt är i stort behov av inspiration, motivation och vägledning på vägen mot bättre hälsa.

Jag har med åren insett att jag har lidit av stora obalanser under större delen av mitt liv – och därmed inte fått uppleva det där tillståndet av ”fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” speciellt ofta. Jag trodde dock att jag var frisk då sjukvården under alla år sa att mina symtom – som bara blev fler och värre – berodde på min astma och allergier. Men för ganska precis tio år sedan så passerades en gräns när jag insåg att så här ville eller kunde jag inte fortsätta leva. Jag förstod att jag hade större problem och obalanser än bara astma och allergier, att jag inte kunde hoppas på vidare hjälp från sjukvården och att detta var något som jag själv var tvungen att försöka ordna – och min hälsoresa inleddes.

Jag har gjort och lärt mig så ofantligt mycket om hälsa, obalanser och riskfaktorer under denna resa. Jag har provat otaliga alternativa metoder för korrigering av mina obalanser – vissa bättre och vissa sämre – som fått mig att inse att hälsosam kost, livsstil och levnadsmiljö är de absolut viktigaste faktorerna för att motverka ohälsa och främja hälsan. Sakta men säkert så har jag blivit starkare och detta har givit mig perioder då jag mår helt fantastiskt – vilket har fått mig att förstå vad riktig hälsa är. Även om mitt liv i motvind och min hälsoresa har varit tuffa så har det bidragit till att jag nu uppskattar de små sakerna i livet på ett helt annat sätt, och där jag nu värdesätter min hälsa – tillsammans med min son – mer än något annat på denna jord.