Att leva ett liv i balans – som kännetecknas av en hög energinivå och en låg nivå av stress – är något alla borde eftersträva. Tyvärr är verkligheten ofta den motsatta – många lever istället med höga nivåer av stress och en brist på energi.

Denna övervikt av stress – eller stressobalans – leder in i en negativ spiral som bidrar till sjunkande energinivåer, försämrad stresstålighet och ökad ohälsa med tillhörande symtom. Ju längre detta får pågå, desto svårare är det att vända den negativa utvecklingen. Kroppen är dock fantastisk och söker hela tiden jämvikt och balans för att kunna återhämta och hela sig själv. Ger man bara kroppen rätt förutsättningar – genom att anpassa både inre och yttre faktorer – så kommer den sakta men säkert själv att korrigera sina obalanser.

Jag har under min drygt tioåriga hälsoresa fokuserat hårt på att hitta en bra balans i mitt liv. Jag förändrade först min kost följt av min träning, för att sedan ta ett bredare grepp om hela min livsstil. Det var först när jag inkluderade alla delar i mitt liv – kost, livsstil och levnadsmiljöer – som jag lyckades vända den negativa spiralen och min kropp sakta men säkert började återhämta sig. Jag kämpar fortfarande med en kropp som inte riktigt vill detsamma som mig, men jag har helt andra möjligheter nu att kunna leva ett liv som jag vill leva. Det har inneburit att jag nu även kunnat starta igång mitt företag som heter just Livsstilsbalansering – där jag hoppas kunna hjälpa andra och öka deras levnadsglädje genom att inspirera, motivera och vägleda till hälsofrämjande livsstilsförändringar.

Genom Livsstilsbalansering – och dess fokus på att anpassa livsstil, kost och levnadsmiljöer – så skapar vi rätt förutsättningar så att den negativa utvecklingen bryts, stressobalansen korrigeras och resan mot en bättre hälsa inleds. En positiv spiral skapas som genererar högre nivåer av energi och ökar kroppens motståndskraft – vilket leder till ett ökat välmående och levnadsglädje.